Spring til indhold

Kortere psykologisk vurdering

Den psykologiske vurdering bestilles enten internt af behandler eller af Jobcenteret

Formålet med den psykologiske vurdering

Anmodningen om udfærdigelsen af en psykologisk vurdering forudsætter en nuanceret og uddybet beskrivelse af den aktuelle problemstilling, der ønskes belyst.

En psykologisk vurdering kan f.eks. være hensigtsmæssig i forbindelse med Jobcentrets vurdering i en sag om arbejdsevne (revalideringssag, førtidspension, fleksjob mv.) eller behov for psykologisk vurdering, f.eks. som følge af seksuelt misbrug, som traumatiseret flygtning m.v., og hvor der f.eks. er behov for afklaring af klientens motivation og skønnende funktionsniveau. 

Såfremt der er behov for en mere omfattende beskrivelse af klientens situation, funktionsniveau og vanskeligheder, bør henvisning til en psykologisk undersøgelse overvejes.

I den psykologiske vurdering fremgår klientens funktionsmåde, relevante årsagssammenhænge, og hvilken indflydelse disse har på klientens evner til at håndtere problemer og krav.

Der videregives ikke en detaljeret redegørelse for samtalernes indhold, men de relevante oplysninger om problemstillinger, der præger klientens funktionsniveau og livssituation, og hvorledes klienten kan støttes i at tackle disse.
Der vil forud ligge en samtykkeerklæring.

TilbageFeedback

Sidst opdateret

29.03.2019

Ansvarlig redaktør

Katrine Bærentsen