Spring til indhold

For vores Samarbejdspartnere

Vores side er under udarbejdelse, der kan derfor forekomme fejl. Vi beklager. Rusmiddelcenter Holbæk prioriterer helhedsorienteret tværfagligt samarbejde, med både interne og eksterne samarbejdsparter. Samarbejde er en naturlig del, af måden Holbæk kommune er organiseret. Rusmiddelcenter Holbæk deler denne vision om et frugtbart og en professionel behandling af både borger, kommunale og andre samarbejdsparter.

Sådan er proceduren som udgangspunkt i Rusmiddelcenter Holbæk

Indenfor 14 dage fra henvendelsen bliver borger indkaldt til et første visiterende møde. På dette møde udarbejdes de første lovpligtige handleplaner, ASI, NAB, samtykkeerklæringer op der oprettes en indskrivende behandlingsplan.

Ved dette møde foretages en grundig socialfaglig udredning, og såfremt det vurderes relevant indhentes sagsakter fra andre instanser, i bestræbelsen på udførelsen af optimal behandling. Ydermere kan disse oplysninger benyttes som element i tilrettelæggelsen af den mest hensigtsmæssige behandlingsplan. 

Sagsakter benyttes og medinddrages ikke uden skriftligt informeret samtykke. 

Rusmiddelcenter Holbæk er myndighed, og har egen kompetence i ansøgninger om behandlingstilbud af Holbæk kommunes borger. Ansøgninger behandles efter visitationen på ugenligt visitationsudvalg, hvor der ligeledes træffes afgørelse om eventuelt relevant behandling. Det vil fremgå af afgørelsen, hvilken ydelse/intensitet og i hvor lang tid behandlingen er bevilget. 

Behandlingen af ambulant alkohol og stof har normalt en bevillingsperioden på typisk 3-6 måneder. Hvorefter der gøres status om fortsat behandling og/eller ændringer i behandlingsplanen. Behandlingsplanen kan indeholde, og være en del af en samlet behandlingsplan som en del af et samarbejde med andre myndigheder/aktører. 

De daglige lovpligtige journalnotater, behandlingsplaner og arbejdspapirer føres i et særskilt persondata beskyttet journalsystem. Vi udleverer som udgangspunkt ikke disse arbejdspapirer, samt lægefaglige ordinationer og journaler til andre myndigheder, medmindre at borger er indforstået med dette, og informeret skriftligt samtykke er udfyldt.  

I komplekse sager, eller hvis du har spørgsmål, om betalingstilsagn, klager eller lignende, er du som sagsbehandler meget velkomne til at kontakte Visitator i Rusmiddelcenter Holbæk: Kiand@holb.dk

Til sagsbehandlere i Kriminalforsorgen

I forbindelse med koordinerede handleplaner ved løsladelse skal der i god tid tages kontakt til Rusmiddelcenter Holbæk. Både i forhold til social handleplan og en evt. fortsat medicinsk substitutionsbehandling. Husk at vores procedure er tilrettelagt med udgangspunkt i en 14 dages behandlingsgaranti.

Henvendelse kan ske direkte til Visitator Kim Andersen mail: Kiand@holb.dk via "sikker mail".

Uanset hvilken kategori henvendelsen omhandler ser Rusmiddelcenter Holbæk frem til et opkald på

Telefon 72 36 40 90 eller pr. mail misbrugscentret@holb.dk

Tilbudskatalog

Risiko- og socialtilsynFeedback

Sidst opdateret

01.05.2018

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding