Spring til indhold

Definitioner i Rusmiddelcenter Holbæk

Misbrug

Holbæk Kommunes Rusmiddelcenters definition af misbrug tager udgangspunkt i Verdenssundhedsorganisationen WHOs definition af misbrug:

”Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser.”

Misbrug er her forstået som ethvert uautoriseret brug af psykoaktive stoffer. (der ved gentagen anvendelse kan fremkalde fysik og/eller psykisk afhængighed) Psykoaktive stoffer omfatter bl.a. alkohol, opioider, centralstimulantia, cannabis, benzodiazepiner, hallucinogener og andre afhængighedsskabende psykoaktive stoffer, som f.eks. ketamin, GHB/fantasy, inhalator og visse designer-drugs. Nikotin, kaffe og te tilhører også gruppen men er ikke medtaget i denne sammenhæng.

De psykoaktive stoffer kan inddeles i de, der er lovlige og hvor tilgængeligheden er forholdsvis nem; alkohol og receptpligtig medicin og så stoffer som er ulovlige bl.a. amfetamin, kokain.

Link: til WHO´s definition.

Afhængighed

Rusmiddelcenter Holbæks definition af afhængighed tager udgangspunkt i Verdenssundhedsorganisationen WHOs definition af afhængighed:

Afhængighedssyndrom

En person lider af et afhængighedssyndrom, når tre eller flere af følgende kriterier samtidigt har været til stede inden for tre måneder eller gentagne gange inden for et år:

  1. Man har trang (craving).
  2. Man har svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen.
  3. Man har abstinenser og indtager rusmidlet for at undgå abstinenser
  4. Man har svært ved at nedsætte og stoppe forbruget (toleranceudvikling).
  5. Rusmidlet spiller en dominerende rolle i forhold til, hvordan man prioriterer og bruger sin tid.
  6. Man indtager forsat rusmidlet, selvom der er negative konsekvenser for én fysisk, psykisk, social mv.

WHO´S definition

Vi er opmærksomme på at i det amerikanske diagnosesystem DSM-IV betragtes misbrug i højere grad som en social diagnose og et skadeligt forbrug er karakteriseret ved at medføre:

Manglende evne til at indfri betydelige forpligtelser på arbejdet, i skolen eller i hjemmet.

Fysisk farlige situationer (f.eks. ved kørsel i bil eller betjening af maskiner).

Juridiske problemer.

Tilbagevendende sociale eller interpersonelle problemer (f.eks. konflikter med ægtefælle om konsekvenser af beruselse, fysiske slagsmål mv.)

Vi er ligeledes opmærksomme på at borgere, som er indskrevet i behandling, i særdeleshed de unge, ofte ikke selv definerer, at de har et misbrug. Her kan det være relevant at skelne mellem et uproblematisk eller problematisk forbrug af rusmidler og have fokus på, hvordan borgenes forbrug af rusmidler påvirker dennes daglige sociale liv. Har borgerne svært vat at fungere på arbejde, i skole, socialt som følge af sit forbrug af hash, alkohol eller andre rusmidler?

I Nationale retningslinjer-for den sociale stofmisbrugsbehandling skelner man ikke mellem skadeligt brug/misbrug og afhængighed, på det punkt følges DSM-V. I alkoholbehandlingen er erfaringen at det kan være hjælpsomt i forbindelse med borgerens erkendelse af misbruget at arbejde med afhængighed som begreb. Derfor er dette medtaget i definitionsafklaringen.

Nationale retningslinjer for stof og -alkoholmisbrug

Nationale retningslinjer for den social stofmisbrugsbehandling

hope.dk/alkohol ( en del af alkohol og samfund) Tjek dine alkohol vaner.

  

*Kilder til Definitionerne:

  De nationale retningslinjer -for den sociale stofmisbrugsbehandlingen v/Socialstyrelsen.

  Socialstyrelsens begrebsdatabase v/Socialstyrelsen.

  Socialstyrelses hjemmeside.Feedback

Sidst opdateret

01.05.2018

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding