Spring til indhold

Behandling fra start til slut

 

  • Kontakt til Holbæk Rusmiddelcenter Holbæk – tid til visitation, denne tid ligger indenfor 14 dage efter henvendelse.
  • Visitation (se beskrivelse af visitation) - hvor du bliver indstillet til behandling alt efter dine behov.
  • Du vil få en tid til lægekonsultation- der vil ved denne konsultation blive startet medicinsk behandling hvis dette er nødvendigt for dig.
  • Dit behov for behandling vil blive drøftet på enten alkohol eller stof møde efter visitationen, og du vil derefter blive kontaktet af den tilknyttet behandler for første ambulante behandlingssamtale. -
  • Der vil ved første behandlingssamtale blive udfærdig en behandlingsplan for dig som vil følge dig hele forløbet og behandlingsplanen vil blive revideret undervejs som du når dine mål, eller ændre de sig.
  • Efter tre mdr. behandling vil din behandling blive afsluttet hvis du er færdig behandlet. Opstår der behov for forlængelse, vil dit forløb blive taget op på stof eller -alkoholmøde, hvor formålet med en forlængelse vil blive drøftet og besluttet, hvis det findes relevant.

                                                                            Feedback

Sidst opdateret

19.03.2018

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding