Spring til indhold

Stofbehandling

Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder rådgivning og behandling til borgere med behov for hjælp i forbindelse med et problematisk forbrug af stoffer.

 

 

Hvad betyder ambulant behandling?Ambulant behandling betyder at du vil komme til en individuel samtale en til tre gange om måneden hos en uddannet behandler, hvor du kan have en forventning om at der bliver arbejdet med dine mål og ønsker om en forandring i dit liv.

Ambulant behandling er gratis for alle borgere i Holbæk Kommune

Visitation, hvad er det?Visitation

Visitation er den generelle indgang til den ambulante behandling for både alkohol (Sundhedsloven § 141) og Stofbehandling (Serviceloven § 101 og Sundhedsloven § 142 ). Selve visitationerne foretages primært af visitator, og ellers af behandlerne i de på gældende afdelinger.

Der forefindes 3 former for visitationer som fordeler sig på

  • Ny henvendelse
  • Gen-visitation 
  • Lyn visitation

Uanset hvilken type visitation du får vil den danne grundlag for den behandling du får tilbudt. Selve visitationen kortlægger din udfordring omkring overforbrug af rusmidler, og eventuelle andre problematikker. Såfremt der er andre problematikker, du ikke kan få hjælp til af Rusmiddelscenter Holbæk, så hjælper vi dig videre.

Klagevejledning, med mere orienteres ligeledes i visitationen.

Behandling fra start til slut 

  • Kontakt til Holbæk Rusmiddelcenter Holbæk – tid til visitation, denne tid ligger indenfor 14 dage efter henvendelse.
  • Visitation (se beskrivelse af visitation) - hvor du bliver indstillet til behandling alt efter dine behov.
  • Du vil få en tid til lægekonsultation- der vil ved denne konsultation blive startet medicinsk behandling hvis dette er nødvendigt for dig.
  • Dit behov for behandling vil blive drøftet på enten alkohol eller stof møde efter visitationen, og du vil derefter blive kontaktet af den tilknyttet behandler for første ambulante behandlingssamtale. -
  • Der vil ved første behandlingssamtale blive udfærdig en behandlingsplan for dig som vil følge dig hele forløbet og behandlingsplanen vil blive revideret undervejs som du når dine mål, eller ændre de sig.
  • Efter tre mdr. behandling vil din behandling blive afsluttet hvis du er færdig behandlet. Opstår der behov for forlængelse, vil dit forløb blive taget op på stof eller -alkoholmøde, hvor formålet med en forlængelse vil blive drøftet og besluttet, hvis det findes relevant.

                                                                            

KontaktVi træffes bedst på telefon: 72 36 40 90 mellem kl. 9 -12 alle hverdage, 
samt kl. 15 -17.30 mandage og torsdage.

Adresse:
Rusmiddelcenter Holbæk
Birkevænget 4
4300 Holbæk

E-mail adresse:
Rusmiddelcentret@holb.dk

Medicinsk og personlig henvendelse:

Mandag:
 
9.00-10.30 og 15.00-17.30 

Tirsdag: 
9.00-10.30 

Onsdag: 
LUKKET 

Torsdag: 
9.00-10.30 og 15.00-17.30 

Fredag: 
9.00-10.30Feedback

Sidst opdateret

27.02.2018

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding