Spring til indhold

Stofbehandling

Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder rådgivning og behandling til borgere med behov for hjælp i forbindelse med et problematisk forbrug af stoffer.

 

 

Hvad betyder ambulant behandling?Ambulant behandling betyder at du vil komme til en individuel samtale en til tre gange om måneden hos en uddannet behandler, hvor du kan have en forventning om at der bliver arbejdet med dine mål og ønsker om en forandring i dit liv.

Ambulant behandling er gratis for alle borgere i Holbæk Kommune

Kontakt
Telefonisk kontakt: 72 36 40 90
Mandag 9.00 - 12.00 samt 15.00 - 17.30
Tirsdag 9.00 - 12.00    
Onsdag Lukket    
Torsdag 9.00 - 12.00 samt 15.00 - 17.30
Fredag 9.00 - 12.00    

Medicinsk og personlig henvendelse
Mandag 9.00 - 10.30 samt 15.00 - 17.30
Tirsdag 9.00 - 10.30    
Onsdag Lukket    
Torsdag 9.00 - 10.30 samt 15.00 - 17.30
Fredag 9.00 - 10.30    


Adresse:

Rusmiddelcenter Holbæk
Birkevænget 4
4300 Holbæk

E-mail adresse:
Rusmiddelcentret@holb.dk

 

Visitation, hvad er det?Visitation

Visitation er den generelle indgang til den ambulante behandling for både alkohol (Sundhedsloven § 141) og Stofbehandling (Serviceloven § 101 og Sundhedsloven § 142 ). Selve visitationerne foretages primært af visitator, og ellers af behandlerne i de pågældende afdelinger.

Der er 3 former for visitationer som fordeler sig på

 • Ny henvendelse
 • Gen-visitation 
 • Lyn visitation

Uanset hvilken type visitation du får, vil den danne grundlag for den behandling du bliver tilbudt. Selve visitationen kortlægger din udfordring omkring overforbrug af rusmidler, og eventuelle andre problematikker.
Såfremt der er andre problematikker, du ikke kan få hjælp til af Rusmiddelcenter Holbæk, så hjælper vi dig videre.

Klagevejledning med mere, orienteres ligeledes om i visitationen.

Behandling fra start til slut • kontakt til Holbæk Rusmiddelcenter Holbæk – tid til visitation. Denne tid ligger indenfor 14 dage efter henvendelsen.

 • Visitation (se beskrivelse af visitation), hvor du bliver indstillet til behandling alt efter dine behov.

 • Du vil få en tid til lægekonsultation.
  Der vil ved denne konsultation blive startet medicinsk behandling hvis dette er nødvendigt for dig.

 • Dit behov for behandling vil blive drøftet på enten alkohol eller stof møde efter visitationen.
  Du vil derefter blive kontaktet af den tilknyttede behandler for første ambulante behandlingssamtale.

 • Der vil ved første behandlingssamtale blive udfærdiget en behandlingsplan for dig som vil følge dig under hele forløbet. Behandlingsplanen vil blive revideret undervejs som du når dine mål, eller de ændrer sig.

 • Efter tre måneder vil din behandling blive afsluttet, hvis du er færdigbehandlet.
  Opstår der behov for forlængelse, vil dit forløb blive taget op på stof- eller alkoholmøde, hvor formålet med en forlængelse vil blive drøftet og besluttet, hvis det findes relevant.


Feedback

Sidst opdateret

19.07.2018

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding