Spring til indhold

Visitation, hvad er det?

Visitation

Visitation er den generelle indgang til den ambulante behandling for både alkohol (Sundhedsloven § 141) og Stofbehandling (Serviceloven § 101 og Sundhedsloven § 142 ). Selve visitationerne foretages primært af visitator, og ellers af behandlerne i de på gældende afdelinger.

Der forefindes 3 former for visitationer som fordeler sig på

  • Ny henvendelse
  • Gen-visitation 
  • Lyn visitation

Uanset hvilken type visitation du får vil den danne grundlag for den behandling du får tilbudt. Selve visitationen kortlægger din udfordring omkring overforbrug af rusmidler, og eventuelle andre problematikker. Såfremt der er andre problematikker, du ikke kan få hjælp til af Rusmiddelscenter Holbæk, så hjælper vi dig videre.

Klagevejledning, med mere orienteres ligeledes i visitationen.Feedback

Sidst opdateret

27.02.2018

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding