Spring til indhold

For Borgere

Vores side er under udarbejdelse, der kan derfor forekomme fejl. Vi beklager

Hvad kan du forvente i din behandling?

Alkoholbehandling

Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder rådgivning og behandling til borgere med behov for hjælp i forbindelse med et problematisk forbrug af alkohol.

Stofbehandling

Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder rådgivning og behandling til borgere med behov for hjælp i forbindelse med et problematisk forbrug af stoffer.

Ungebehandling 15-26 år

Ungebehandlingen Sofiehuset - Der er hjælp at hente hvis du er ung mellem 15-26 år, og ønsker at ændre dit forbrug af rusmidler.

Medicinudlevering

Medicinudleveringen er for dig, der er i medicinsk behandling, som støtte til at skære ned eller ophøre med alkohol eller stoffer.

Opsøgende sundhedsteam

Dagbehandling

Dagbehandlingen Sofiehuset er et tilbud til dig, hvis du ønsker en mere intensiv behandling mod din afhængighed af alkohol eller stoffer. Dagbehandlingen ligger centralt i Holbæk by.

Døgnbehandling

Ambulant- og dagbehandling prioriteres frem for døgnbehandling.

Børnegrupper

Børn fra 8 – 12 år, som er bosiddende i Holbæk Kommune, tilbydes gruppeforløb på i alt 10 gange. Gruppen er for børn som kommer fra familier hvor mor, far eller begge drikker for meget

Tavshedspligt - Anonymitet - Klagevejledning og rettighederFeedback

Sidst opdateret

16.03.2018

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding