Spring til indhold

Coronavirus

Således forholder vi os på Rusmiddelcenter Holbæk

Danmark er omfattet af den globale pandemi og regeringen har derfor den 11-marts 2020 dikteret at alle offentlige ansatte skal hjemsendes i det omfang det er muligt.
Dét har desværre bevirket at der kommer nogle ændringer i din rusmiddel behandling.

Tryk her for at læse Sundhedsstyrelsens brev til kommunerne.

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark forlænget iværksatte initiativer indtil videre til og med 2. påskedag, mandag d. 13. april. Tryk her for at læse mere om indsatsen.

Der er åbent hos Rusmiddelcenter Holbæk, Birkevænget 4 som sædvanlig, se dog nedenstående under ændringer.

Telefonerne er åbne i åbningstiden :

Mandag 09:00 -12:00 og igen 15:00 -17:30

Tirsdag 09:00 -12:00

Onsdag LUKKET

Torsdag 09:00 - 12:00 og igen 15:00 -17:30

Fredag 09:00 -12:00

 

Ændringerne er som følgende: 

Alle læge tider aflyses i denne periode.

Udekørende sygeplejerske kan kun varetage opgaver i begrænset omfang.

Som udgangspunkt afholdes alle samtaler, dog ikke med fysisk fremmøde, men på telefon eller på Skype.

Pårørende samtaler er aflyst.

Åbent hus i forbindelse med ansættelse i barselsvikariat er aflyst. Resten af processen beskrevet i stillings opslaget fortsætter indtil andet meldes ud.

 

Behandlingsgarantien kan i denne periode ikke overholdes, Rusmiddelcenter Holbæk beklager dette.

 

Nye Borgere der IKKE er indskrevet, men som ønsker dette.

Ny borger der ønsker behandling skal IKKE møde op, men bliver visiteret via telefon, Skype eller lignende.

Herefter aftales forløb i denne periode.

 

Hvis du modtager behandling i form af samtaler og IKKE modtager medicin via Rusmiddelcenter Holbæk

Du aftaler med din behandler om dine samtaler afholdes via telefon, Skype eller andet.  

Du skal derfor ikke møde op på Birkevænget 4.

 

Hvis du modtager Medicin hos Rusmiddelcenter Holbæk

Du aftaler med din behandler hvorledes du vil modtage din medicin i denne periode.

Det er ikke sikkert at alle ønsker kan efterkommes da der ikke er lægedækning i hele perioden.

Du skal derfor kun møde på Birkevænget 4 som aftalt med din behandler.

 

Hvis du modtager behandling i Dagbehandlingen på kasernen

Din behandling overgår til individuelle samtaler, og du skal derfor ikke møde på kasernen.

Dette aftales med din behandler.

 

Hvis du modtager behandling i Ungebehandlingen

Du aftaler med din behandler om dine samtaler afholdes via telefon, Skype eller andet.

Du skal derfor ikke møde op på Kasernen.  

 

Alle vore tiltag gør vi for at afbøde og forsinke udbredelsen af Coronasmitte. Vi melder løbende ud, når der sker ændringer i udmeldelsen fra vores ledelse og regering.

Tryk her for at se seneste information fra Kommunens krise stab. 

 

Ved Spørgsmål kontakt din behandler eller ring på vores hovednummer 72 36 40 90.

 

Alle der oplever symptomer eller sygdom skal IKKE møde op, men ringe på Sundhedsstyrelsens hotline telefon 70 20 02 33.Feedback

Sidst opdateret

30.03.2020

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding