Spring til indhold

Rusmidler

Coronavirus

Således forholder vi os på Rusmiddelcenter Holbæk

Hvad kan du forvente i din behandling?

Metoder i behandlingen

Alkoholbehandling

Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder rådgivning og behandling til borgere med behov for hjælp i forbindelse med et problematisk forbrug af alkohol

Stofbehandling

Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder rådgivning og behandling til borgere med behov for hjælp i forbindelse med et problematisk forbrug af stoffer

Ungebehandling 15-25 år

Der er hjælp at hente hvis du er ung mellem 15-25 år, og ønsker at ændre dit forbrug af rusmidler. Vi kan hjælpe dig med at ændre dine vaner

Medicinudlevering

Medicinudleveringen er for dig, der er i medicinsk behandling, som støtte til at skære ned eller ophøre med alkohol eller stoffer

Dagbehandling

Dagbehandlingen er et tilbud til dig, hvis du ønsker en mere intensiv behandling mod din afhængighed af alkohol eller stoffer

Døgnbehandling

Ambulant- og dagbehandling prioriteres frem for døgnbehandling.

Børnegrupper

Børn fra 8 – 12 år, som er bosiddende i Holbæk Kommune, tilbydes gruppeforløb på i alt 10 gange. Gruppen er for børn som kommer fra familier hvor mor, far eller begge drikker for meget

Tavshedspligt - Anonymitet - Klagevejledning og rettigheder

Pårørende

Et tilbud om hjælp når du mærker konsekvenserne af et andet menneskes problematiske forbrug af rusmidler

Tilbud i Mørkøv lægehus

Er du patient i Mørkøv lægehus? Så har du mulighed for anonym rådgivning i lægehuset


Feedback

Sidst opdateret

30.03.2020

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding