Spring til indhold

Rusmidler

Hvad kan du forvente i din behandling?

Metoder i behandlingen

Alkoholbehandling

Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder rådgivning og behandling til borgere med behov for hjælp i forbindelse med et problematisk forbrug af alkohol

Stofbehandling

Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder rådgivning og behandling til borgere med behov for hjælp i forbindelse med et problematisk forbrug af stoffer.

Ungebehandling 15-25 år

Der er hjælp at hente hvis du er ung mellem 15-25 år, og ønsker at ændre dit forbrug af rusmidler. Vi kan hjælpe dig med at ændre dine vaner

Medicinudlevering

Medicinudleveringen er for dig, der er i medicinsk behandling, som støtte til at skære ned eller ophøre med alkohol eller stoffer

Dagbehandling

Dagbehandlingen er et tilbud til dig, hvis du ønsker en mere intensiv behandling mod din afhængighed af alkohol eller stoffer

Døgnbehandling

Ambulant- og dagbehandling prioriteres frem for døgnbehandling.

Tavshedspligt - Anonymitet - Klagevejledning og rettigheder

Pårørende

Et tilbud om hjælp når du mærker konsekvenserne af et andet menneskes problematiske forbrug af rusmidler

Tilbud i Svinninge og Jyderup lægehuse

Er du patient i Svinninge eller Jyderup lægehus? Så har du mulighed for anonym rådgivning i lægehuset


Feedback

Sidst opdateret

19.11.2019

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding