Døgnbehandling

Ambulant og dagbehandling prioriteres fremfor døgnbehandling.

Undtagelsesvis kan en døgnbehandling gives til borgere der falder indenfor en af følgende politisk vedtagne 4 kategorier:

  1. gravide misbrugere
  2. forældre med børn i hjemmet
  3. borgere med alvorlig psykisk eller fysisk sygdom
  4. borgere med risiko for at miste sit arbejde

For at komme i betragtning til døgnbehandling, skal du indskrives i Misbrugscentret



Feedback

Sidst opdateret

18.05.2017

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding