Spring til indhold

Forsorgshjem

Hjemløse og socialt udstødte borgere kan få hjælp på Forsorgshjemmet Karlsvognen.

 

                                                                                                                                           

Om KarlsvognenKarlsvognen modtager hjemløse og socialt udsatte borgere med komplekse problemer. Disse problemer er ofte forbundet med misbrug, psykiske eller psykiatriske lidelser, manglende social integration og/eller mangel på socialt/familiært netværk. Du kan altså ikke blive indskrevet på Karlsvognen, hvis du alene har et boligproblem.

Hvad kan vi tilbyde?Karlsvognen kan tilbyde midlertidigt ophold med omsorg og støtte med henblik på, at beboerne får mulighed for at forbedre deres livssituation.

Vores ydelser omfatter:

- Akut modtagelse
- Kost og logi
- Omsorg
- Tilknytning til kontaktperson
- Beskæftigelse
- Botræning
- Socialrådgiverbistand
- Formidling af kontakt til andre dele af det sociale system – herunder hjælp til behandling, hjælp til boligsøgning og fortsat støtte efter opholdet.
- Udarbejdelse af opholdsplan i henhold til Serviceloven i et samarbejde mellem beboeren og andre relevante aktører.
- Afrusning og abstinensbehandling i samarbejde med læge.
- Udslusning

Hvad kan du forvente?- Eget værelse og pæne omgivelser
- Bade- og vaskefaciliteter
- En struktureret hverdag hvor alle deltager efter bedste evne i de daglige gøremål
- Hjælp fra medarbejderne til at forbedre din situation

På Karlsvognen indgår du efter evne og helbred i en eller anden form for beskæftigelse minimum 3 timer dagligt. Det kan være i vores køkken, på vores udenomsarealer eller på vores lille monteringsværksted.

Den første uges tid vil du blive betragtet som gæst, så du har tid til at lære huset at kende. Herefter indgår du i de daglige forpligtigelser. Efter en udrednings- og stabiliseringsperiode kan du forvente at skulle flytte i Hus 2.

Hvad forventer vi?At du går positivt ind i et samarbejde omkring din situation, og at du respekterer de få, men vigtige husregler, vi har.

Hvad lægger vi vægt på?Vi lægger vægt på at have et respektfuldt og ligeværdigt miljø med en god tone alle imellem. Trods de svære problemer mange af vores beboere har, forsøger vi at have gode oplevelser med hinanden med sociale aktiviteter. Det er fx årlig skovtur, sejltur, julebanko, biografture m.m. efter beboernes egne ønsker.

Vores udgangspunkt er, at al indsats tilrettelægges i forhold til den enkeltes behov, ønsker og situation. Vi vægter dialog og brugerinddragelse højt. Det sker bl.a. ved at støtte op om vores beboerrådsarbejde.

Vi råder over:- Hus 1 med otte pladser centralt beliggende i Holbæk.
- En afdeling med seks pladser i et af byens villakvarterer, kaldet Hus 2.

Forsorgshjemmene har en landsdækkende funktion. Vi modtager derfor hjemløse, der henvender sig uanset kommunalt tilhørsforhold. Da nogle af vores brugere vandrer rundt mellem landets forsorgshjem, samarbejdes der også forsorgshjemmene imellem. Det er med henblik på opfølgning af indsatsen omkring den enkelte. Vi henviser også gerne til andre forsorgshjem ved fuld belægning.

Hvad koster det?Prisen for ophold på Karlsvognen er 152 kr. pr. døgn inklusiv kost, logi og tøjvask.

Har du ikke penge til betaling for opholdet her og nu, er der mulighed for en aftale om afvikling af opholdsgæld.

KontaktForsorgshjemmet Karlsvognen
Jernbanevej 29 A
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 40 70
Mail: Karlsvognen@holb.dk

 Feedback

Sidst opdateret

19.03.2018

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding