Spring til indhold

Hverdagen på Karlsvognen

Hvad kan du forvente?
  • Eget værelse og pæne omgivelser
  • Bade- og vaskefaciliteter
  • En struktureret hverdag hvor alle deltager efter bedste evne i de daglige gøremål
  • Hjælp fra medarbejderne til at forbedre din situation

På Karlsvognen indgår du efter evne og helbred i en eller anden form for beskæftigelse minimum 3 timer dagligt. Det kan være i vores køkken, på vores udenoms arealer eller på vores lille værksted.

Efter en udrednings- og stabiliseringsperiode kan du forvente at skulle flytte i Hus 2.Feedback

Sidst opdateret

28.07.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding