Spring til indhold

Hvad kan du forvente i din behandling?

Forbedring af din livssituation

Karlsvognen kan tilbyde midlertidigt ophold med omsorg og støtte med henblik på, at du får mulighed for at forbedre din livssituation.

Vores værdier er respekt, værdighed, tillid, rummelighed og ligeværd. Vi lægger vægt på at have et respektfuldt og ligeværdigt miljø med en god tone alle imellem.

Vi vægter dialog og brugerinddragelse højt.

  • Vi modtager døgnet rundt - Der er beskæftigelseskrav dagligt fra klokken 9-12. Det kan være i vores køkken, på vores udenoms arealer eller på vores værksted
  • Tilknytning til primærkontaktperson
  • Socialrådgiverbistand
  • Formidling af kontakt til andre dele af det sociale system – herunder hjælp til behandling, hjælp til boligsøgning og fortsat støtte efter opholdet
  • Udarbejdelse af opholdsplan i henhold til Serviceloven i et samarbejde mellem dig og andre relevante aktører
  • Afrusning og abstinensbehandling i samarbejde med læge
  • Efterværn
  • En struktureret hverdag hvor alle deltager efter bedste evne i de daglige gøremål
  • Hjælp fra medarbejderne til at forbedre din situation

Karlsvognen tilbyder bl.a. gratis svømning i den lokale svømmehal og har samarbejdsaftale med go2fitness, hvor man ligeledes træner gratis.Feedback

Sidst opdateret

28.07.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding