Spring til indhold

Hvad lægger vi vægt på?

Respekt, værdighed, tillid, rummelighed og ligeværd

Vi lægger vægt på at have et respektfuldt og ligeværdigt miljø med en god tone alle imellem. Trods de svære problemer mange af vores beboere har, forsøger vi at have gode oplevelser med hinanden med sociale aktiviteter. Det er fx årlig skovtur, sejltur, julebanko, biografture m.m. efter beboernes egne ønsker.

Vores udgangspunkt er, at al indsats tilrettelægges i forhold til den enkeltes behov, ønsker og situation. Vi vægter dialog og brugerinddragelse højt. Det sker bl.a. ved at støtte op om vores beboerrådsarbejde.

 TilbageFeedback

Sidst opdateret

02.03.2020

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding