Spring til indhold

Hvad kan vi tilbyde?

Opsøgende indsats i eget hjem og på gadeplan

Det opsøgende arbejde består af:

  • Kontaktskabelse
  • Relations arbejde
  • Brobygning til eksisterende støttemuligheder

 

Støtte- og kontaktpersonen forsøger at oprette kontakt til dig. Ofte vil arbejdet med at skabe kontakt strække sig over længere tid.

De opsøgende medarbejdere kan også udføre en opsøgende indsats overfor borgere, der ikke umiddelbart kan opnås kontakt til, og som lever i en synlig nød eller i en belastende psykisk isolation.

Efterhånden som du får tillid til den opsøgende medarbejder, aftales det konkrete indhold i støtten med dig.

Støtten kan bestå af hjælp til at få hverdagen til at fungere, hjælp til opbygning af netværk og brobygning til diverse behandlingstilbud som f.eks. rusmiddelbehandling, psykiatrisk behandling, læge, boligselskab, sagsbehandler o.a.

Støttens varighed er ubestemt, og der er ikke en tidsmæssig ramme for, hvor lang tid du kan modtage støtte.

Hvis det gennem længere tid ikke har været muligt at få skabt kontakt til dig, eller du frabeder sig støtte, foretages en faglig vurdering af den videre indsats.Feedback

Sidst opdateret

02.07.2020

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding