Spring til indhold

Opsøgende medarbejdere

Støtte og kontakt til mennesker, som er særlig socialt udsatte

Borgere over 18 år, som er socialt udsatte, og som lever isoleret.

Det kan være borgere, som:

  • Er hjemløse eller funktionelt hjemløs

  • Har et misbrug

  • Har en sindslidelse

  • Har både misbrug og en sindslidelse

De kan have et åbenlyst behov for hjælp men magter ikke selv at opsøge den.

De er uden kontakt til omverdenen, og er ikke i stand til at gøre brug af etablerede tilbud.

Tilbuddet er anonymt og oplysninger vil ikke blive videregivet uden samtykke fra borgeren.

 

Hvad kan vi tilbyde?

Opsøgende indsats i eget hjem og på gadeplan

Anonymitet

Du har som borger mulighed for at være anonym

Fysiske rammer

Kontakt

Telefon 72 36 06 06 - Mail akuttilbud@holb.dk

Hvem tilbyder støttenFeedback

Sidst opdateret

30.08.2019

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding

Kontakt til opsøgende medarbejdere

De opsøgende medarbejdere kan kontaktes på hverdage i tidsrummet kl. 8:00 – 23:00

Telefon: 72 36 06 06

Mail: akuttilbud@holb.dk