Spring til indhold

Opsøgende medarbejdere

Støtte og kontakt til mennesker, som er særlig socialt udsatte

Borgere over 18 år, som er socialt udsatte, og som lever isoleret.

Det kan være borgere, som:

  • Er hjemløse eller funktionelt hjemløs

  • Lever isoleret

  • Har et misbrug

  • Har en sindslidelse

  • Har både misbrug og en sindslidelse

De kan have et åbenlyst behov for hjælp, men kan ikke overskue selv at opsøge den.

De lever isoleret uden kontakt til omverdenen, og er ikke i stand til at gøre brug af etablerede tilbud.

Indsatsen er

Anonym

  • Du oprettes ikke med cpr-nummer, men med et anonymt ID-nummer
  • Vi har ikke notatpligt
  • Oplysninger om dig videregives ikke til andre uden dit samtykke

Frivillig

  • Du bestemmer selv om du vil have vores hjælp

På dine præmisser

  • Du bestemmer selv hvad du ønsker hjælp til

Hvad kan vi tilbyde?

Opsøgende indsats i eget hjem og på gadeplan

Anonymitet

Du har som borger mulighed for at være anonym

Fysiske rammer

Kontakt

Telefon 72 36 06 06

Hvem tilbyder støtten?Feedback

Sidst opdateret

23.05.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding

VI HAR ÅBENT

Der er fortsat ændringer i din muligheder for kontakt med vores opsøgende medarbejdere. Du vil blive kontaktet af en af vores medarbejdere, som sammen med dig aftaler videre forløb.

Vurderes det af medarbejderen at der er behov for fysisk fremmøde, vil du blive besøgt, men der skal så vidt muligt holdes afstand. Har du de mindste symptomer på sygdom, kan vi ikke besøge dig før du har været uden symptomer i 48 timer.

Alle henvendelser til de opsøgende medarbejdere skal gå gennem Akuttilbuddet, som vi har et tæt samarbejde med.

Akuttilbuddet kan kontaktes alle ugens dage
kl. 8 - 23 på telefon 72 36 06 06.

De opsøgende medarbejdere arbejder
mandag - torsdag kl. 8 - 16 samt fredag kl. 8 - 13.

Tryk her for sikker henvendelse til Akuttilbuddet

Mail for samarbejdspartnere: akuttilbud@holb.dk

Afdelingsleder: Karina Antonsen