Spring til indhold

Rusmidler

Rusmiddelcenter Holbæk prioriterer helhedsorienteret tværfagligt samarbejde, med både interne og eksterne samarbejdsparter. Samarbejde er en naturlig del af måden Holbæk kommune er organiseret. Rusmiddelcenter Holbæk deler denne vision om et frugtbart og en professionel behandling af både borger, kommunale og andre samarbejdsparter.

Tilbudskatalog

Risiko- og socialtilsyn

Risiko- og socialtilsyn

Kerneopgave

Kerneopgaven for Rusmiddelcenter Holbæk er at tilbyde individuel behandling til borgere der har et overforbrug af rusmidler fra 15 år og opefter

Ledelsesgrundlag for Rusmiddelcenter Holbæk

Rusmiddelcenter Holbæk er ledet af en afdelingsleder, der til daglig har det fulde ansvar for indsatsen

Lovgivning og retningslinjer

Lovgivning, retningslinjer og anbefalinger

Definitioner

Definitioner i Rusmiddelcenter Holbæk

Behandlingsmetoder

Kognitiv behandling M.I. (motiverende samtale)

Tavshedspligt

Information om tavshedspligt

Til sagsbehandlere i Kriminalforsorgen

Information om samarbejde ved løsladelse


Feedback

Sidst opdateret

20.03.2020

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding