Spring til indhold

Til sagsbehandlere i Kriminalforsorgen

Information om samarbejde ved samfundstjeneste

I forbindelse med opstart af samfundstjeneste, skal der tages kontakt til Karlsvognen.
Her uddybes det hvor mange timer der skal afvikles, samt hvilken type kriminalitet der er tale om.

Vi modtager ikke samfundstjenere, der skal afvikle dom for vold.
Der vil i umiddelbar forlængelse blive arrangeret et møde mellem Kriminalforsorgen, samfundstjener og ansat på Karlsvognen, hvor yderligere formalia drøftes.

Henvendelse kan ske til karlsvognen@holb.dk via "sikker mail" eller telefonisk på telefonnummer: 72 36 40 70.Feedback

Sidst opdateret

08.07.2019

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding