Spring til indhold

Til sagsbehandlere i Kriminalforsorgen

Information om samarbejde ved samfundstjeneste

I forbindelse med opstart af samfundstjeneste, skal der tages kontakt til Karlsvognen.
Her uddybes det hvor mange timer der skal afvikles, samt hvilken type kriminalitet der er tale om.

Vi modtager ikke samfundstjenere, der skal afvikle dom for vold.
Der vil i umiddelbar forlængelse blive arrangeret et møde mellem Kriminalforsorgen, samfundstjener og ansat på Karlsvognen, hvor yderligere formalia drøftes.

Tryk her for sikker henvendelse til Karlsvognen eller vis telefonisk henvendelse på telefonnummer 72 36 40 70.Feedback

Sidst opdateret

03.02.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding

Her ligger Karlsvognen