Spring til indhold

Tavshedspligt

Information om tavshedspligt

Alle medarbejdere på forsorgshjemmet Karlsvognen er underlagt tavshedspligt. Skal der videregives informationer til andre instanser skal du skrive under på en samtykkeerklæring.

Alle medarbejdere på forsorghjemmet Karlsvognen har dog indskærpet indberetningspligt i alle sager.



Feedback

Sidst opdateret

03.03.2020

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding