Spring til indhold

Tavshedspligt

Information om tavshedspligt

Alle medarbejdere på Forsorgshjemmet Karlsvognen er underlagt tavshedspligt. Skal der videregives informationer til andre instanser skal du skrive under på en samtykkeerklæring.

Alle medarbejdere på Forsorgshjemmet Karlsvognen har dog skærpet indberetningspligt i alle sager.Feedback

Sidst opdateret

03.02.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding